Chính sách

Chính sách hoàn tiền

Sản phẩm của Công ty Quang Đạt đặc thù và làm theo đơn đặt hàn nên không áp dụng chính sách hoàn tiền. Nhưng căn cứ vào đơn hàng hoặc hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý vấn đề một cách nhanh nhất với những sản phẩm/ hàng hóa bị lỗi để đảm bảo mang đến sự hài lòng cho Quý khách hàng.

Chính sách khác

0904 593 674