Kệ để hàng

Kệ để hàng

CÁCH CHỌN KỆ ĐỂ HÀNG NÀO PHÙ HỢP VỚI KHÔNG GIAN KHO CỦA BẠN ?

  •   Cần Kệ Để Hàng Cho Kho Hàng Vừa và Nhẹ : 
  •   Kệ Để Hàng Cho Kho Hàng Nặng Nhiều Mặt Hàng:  
  •   Kệ Hàng Cho Cửa Hàng Nhỏ, Shop, Cửa Hàng Tiện Dụng, và Cửa Hàng Tạp Hóa :
  •   Kệ Kho Cho Gia Đình : 
  •   Kệ Để Lưu Trừ Hồ Sơ Chứng Từ Công Ty, Cơ Quan Nhà Nước, Ngân Hàng, Trường Học.

 

Kệ sắt kho hàng: KH 019
Kệ sắt kho hàng: KH 020
Kệ sắt kho hàng: KH 018
Kệ để hàng : KH017
Kệ để hàng : KH 16
Kệ để hàng : KH 15
Kệ để hàng : KH014
Kệ để hàng : KH013
Kệ để hàng : KH012
Kệ để hàng : KH011
Kệ để hàng : KH010
Kệ để hàng : KH009
Kệ để hàng : KH008
Kệ để hàng : KH007
Kệ để hàng : KH006
Kệ để hàng : KH005
Kệ để hàng : KH004
Kệ để hàng : KH003
Kệ để hàng : KH002
Kệ để hàng : KH001
0904 593 674